Page title

14
Sep
Raportarea pe operatii în producție
Raportarea pe operatii în producție
 • Sistec
 • 1 Views
 • 0 Comment
 • abas productie . ERP .

Managementul producției presupune îmbinarea și folosirea în procesul de producție a resurselor  în scopul executării unei anumite cantități de produse, de o anumită calitate, la termenele stabilite și cu chel­tuieli minime de producție. Conceptul de management abordează tehnici care, aplica­te corect, se dovedesc utile și pot fi destinate verificării eficienței desfășurării operațiilor, a asimilării unor pro­duse sau extinderii producției curente. De asemenea, ele pot fi folosite pentru corectarea unor erori ce s-au manifestat în pro­cesul de producție, pentru asigurarea ritmicității în pro­ductie, pentru introducerea unor noi tehnologii, precum și pentru im­plementarea unor măsuri care vizează crearea unui avans real față de competitori.

Articolul de față este scris având la bază informații privind raportarea pe operații din abas ERP implementată la clientul nostru Gic Nosag Metal SRL.

Raportarea producției se poate face la diverse nivele de detaliere (utilaj, formație, nr. comandă, semifabricat, operație, persoană, lot materie prima), cu efect logistic și contabil de stoc, conform specificului fiecărui tip de productie.

Pentru o cât mai bună acuratețe a raportării, fiecarei operație din cadrul unei comenzi de producției i se alocă un cod de bare având în spate informatiile de mai sus. La raportare prin scanare, se conferă astfel o transabilitate perfectă în ceea ce priveste loturile de material folosite, persoanele care au participat la proces, data etc.

O companie trebuie să înțeleagă corect procesul din următoarele motive:

 • Simplificarea procesului (Complexitate)
 • Găsirea timpilor morți (Ciclu de timp)
 • Identificarea constrângerilor (Noduri de capacitate)
 • Identificarea și eliminarea activităților fără valoare adăugată
 • Îmbunătățirea planificării în producție

Prin utilizarea soluției abas ERP ROP (Raportarea pe operații în producție) se elimină:

 • Circulația excesivă a materialelor
 • Inventarul repetitiv
 • Cicluri de producție repetitive
 • Așteptarea/încetinirea în procesul de producție
 • Transportul intern
 • Controalele care nu sunt necesare
 • Numărul de standarde, reguli, legi

Beneficii

-Reducerea investițiilor în:

 • Inventar pentru materii prime, semifabricate, produse finite
 • Costul cu investițiile directe

-Creșterea capacității de producție.
-Reducerea costurilor:

 • Costuri cu consumul de MP în producție
 • Costuri cu manoperă directă și indirectă

-Flexibilitatea în producție
-Reducerea termenilor limită
-Asigurarea calității
-Satisfacția clientului

Majoritarea defectelor sunt cauzate de implementarea gresită sau ineficientă a procesului de producție.
În procesul de înțelegere a unui flux de producție este util să analizezi:

 • Crearea unui flux de diagrame a procesului rezultat în urma analizei
 • Identificarea pașilor care aduc valoarea adaugată și a pasilor care nu
 • Determinarea ciclurilor de timp și identificarea nodurilor de capacitate
 • Găsirea metodelor ineficiente si a greselilor care cauzează pierderi

 

Share on Facebook

UA-120640885-1 Suna Acum